Laserová terapie Hradec Králové, ozařování krve

Vítáme vás na stránkách, které by vás měly zaujmout, zejména proto, že vám nabízejí návod, jak se uzdravit, pokud jste nemocní, nebo jak si zlepšit kvalitu života, pokud se chcete postarat o vaše zdraví i v budoucnosti.

Léčba zdravotních problémů v Hradci Králové

Unikátní způsob terapie pomocí bezpečného laserového ozařování krve umožní léčbu dříve prováděnou jen v nemocnicích nyní i doma, v práci při cestách a kdekoliv jinde. Jeden zdravotní přístroj se dvěma funkcemi, v příručním provedení pomůže při odstranění až 130 chorob souvisejících se špatným stavem krve.

Když si opatříte přístroj KX Laser, záhy zjistíte jeho významný vliv na zlepšení vašich zdravotních problémů, tělesné a duševní kondice – nejen u sebe, ale i u vašich blízkých, kteří mohou přístroj spolu s vámi využít. Přístroj KX Laser bude vždy k dispozici a bude stále pečovat o vaše zdraví.

KX Laser vám přináší nový způsob ozařování krve nosní dutinou použitý u všech typů přístrojů a nízkofrekvenční pulsační masáž jako doplňkovou funkci u přístrojů GX 2000 A a GX 2000 B.

Obě tyto funkce lze využívat odděleně nebo i současně a obě mají společný cíl: zlepšení špatného stavu krve, její cirkulace a nastavení správné funkce těla a všech orgánů. Zdravá krev je totiž základem našeho zdraví, její nedobrý stav je příčinou mnoha chorob a onemocnění.

Přístroje KXLaser

byly vyvinuty po mnohaletém vývoji špičkovým technologickým institutem při Guilin Kangxing Medical  Instrument v Číně. Tento výrobce spojuje vědecko-výzkumnou činnost, výrobu a prodej a jeho výrobky tvoří integrovaný celek optiky, elektřiny a výpočetní techniky. Vlastní více než 70 položek patentované technologie, z nichž většina je použita v našich přístrojích. Výroba zdravotní techniky si udržuje vysokou kvalitu a musí dodržovat získané mezinárodní certifikáty systému jakosti. Přístroje též vlastní certifikáty CE a jsou schváleny pro prodej v EU. Každý typ přístroje uváděný do prodeje byl předem podroben klinickým zkouškám a výrobce podává a dokladuje EC prohlášení o shodě.

Léčebný mechanizmus přístrojů KX Laser je založený na ovlivňování krve a nervového systému laserovým paprskem umístěným v nosní dutině a simulací masáže pomocí nízkofrekvenčních elektrických impulzů (u GX2000 A a GX 2000 B ).

Ozařování krve a proces biostimulace (ovlivnění živých buněk fyzikálními faktory) je znám již delší dobu a je i v současnosti s úspěchem používán v lékařské praxi, avšak většímu rozšíření dosud bránila nutnost hospitalizace pod lékařským dozorem, nutná z důvodů nitrožilního ozařování. Přesto je metoda ozařování krve dlouhodobě vyzkoušená a je o ní pojednáno v mnoha odborných lékařských zprávách a studiích. Rovněž tak je znám široký účinek uplatnění na různá onemocnění a na úspěšnou léčbu poúrazových a ischemických stavů.

Bezpečnost biolaseru

Možná nedůvěra, která pramení z nedostatečných znalostí o působení biolaseru není na místě, neboť použité hodnoty ozařování a zařazení do třídy IIa (stanovení míry rizika zdravotního prostředku) zaručují naprostou bezpečnost při použití tohoto zdravotního přístroje. V této souvislosti je třeba míti také na zřeteli, že zatímco při medikamentózní léčbě dochází k mnoha nepříznivým vedlejším účinkům léčiv, při laserovém ozařování krve žádné negativní účinky za celou dobu existence této metody zjištěny nebyly. Při použití přístrojů je však třeba respektovat některá omezení, která jsou uvedena v části „ Použití“

Revolučnost metody laserového ozařování krve nosní dutinou spočívá především v tom, že je tato metoda neinvazivní, není nutná hospitalizace a v důsledku snadné a mobilní aplikace, má široké možnosti použití se stejným, nebo i vyšším účinkem ve srovnání s metodou nitrožilního ozařování.

Pro dobrý kontakt laserových paprsků s krví byla zvolena nosní dutina, protože je značně porézní a má bohaté krevní řečiště, včetně mnoha nervových zakončení. Touto oblastí protéká veškerá krev cirkulující v těle a proto zde dochází k jejímu snadnému ozáření během několika minut. Kromě toho je též ozařována spodní část dutiny lebeční a tím se zlepšuje cirkulace krve v mozku a aktivují se spící mozkové neurony.

Fotony laseru v krvi způsobují zvýšení enzymů, což má za následek rozpouštění lipidových vrstev obalujících červené krvinky (erytrocyty) a ty mohou znovu nabýt svoji funkci v přenášení kyslíku. Také se obnovuje negativní náboj na povrchu erytrocytů a odpudivá síla znovu oddělí buňky, které byly předtím slepeny ve shlucích. Dochází též ke změnám enzymů a proteinů a stimulaci sympatických a parasympatických nervů, přičemž smršťování a rozšiřování nosní sliznice reflexivně způsobuje zlepšení krevní cirkulace v oblasti mozku a v celém těle.

Laserové ozařování krve působí:

Nízkofrekvenční pulsace působí:

Je možné, že ve vás široký rozsah působnosti KX Laseru vzbuzuje určitou nedůvěru v tak široké spektrum účinnosti. Je to způsobeno tím, že krev ovlivňuje celý náš organismus od jednotlivých buněk a tkání až po funkci všech orgánů. A protože KX Laser působí na zlepšení jejího nedobrého stavu, zároveň tím positivně ovlivňuje všechny potíže, nemoci a choroby, které se špatným stavem krve jakkoliv souvisejí.

Proto je také možné při použití KX Laseru odstranit několik zdravotních problémů současně. Budete-li např. chtít snížit svůj vysoký tlak, zároveň se vám sníží vysoký obsah cukru v krvi, odstraní vysoká hladina nežádoucího LDL cholesterolu, popřípadě se vám zlepší paměť nebo odstraní křečové žíly, migréna, alergie nebo astma.

KX Laser nepůsobí se zaměřením na určitý orgán v těle, ale tím, že léčí krev, léčí širokoplošně. Je důležité si též uvědomit, že nastalá náprava je dlouhodobá, protože odstraní příčinu zdravotního problému, na rozdíl od medikamentózní  léčby, která působí cíleně na určité orgány a odstraňuje pouze následky vzniklého zdravotního problému.

Pomocí  KX Laseru nabízíme moderní, účinné a lékařsky potvrzené řešení zdravotního stavu a to nejen nemocným, ale i těm, kteří přistupují zodpovědně ke svému zdraví z hlediska prevence.

Každý se může svobodně rozhodnout, zda své zdraví svěří pouze lékaři a předepsaným tabletám a práškům, či zda souběžně bude využívat KX Laseru, který přesvědčí lékaře na základě positivních výsledků o nadbytečnosti chemie a dávkování sníží nebo zcela vyloučí.

Bližší informace získáte na uvedených kontaktech. Sídlíme v Hradci Králové.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.